Organizacija

region-Bjelasica,-Komovi-i-Prokletije2Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije ima značajno iskustvo u oblasti regionalnog i ruralnog razvoja, pogotovo u sektorima koji se tiču planinskog turizma, nacionalnih parkova, kulturnog turizma kao i seoskog turizma. Agencija je od svog osnivanja 2009. godine sprovela niz projekata, mada je osoblje agencije projektno iskustvo sticalo i prije otvaranja agencije. Upravljanje projektima je jedna od osnovnih snaga agencije, u zahvaljujući tome agencija je ostvarila saradnju sa nizom donator kao što su Austrijska razvojna agencija, EU, USAID, UNDP.

 

Agencija pokriva teritoriju sjeveroistočnog dijela Crne Gore, i opštine Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Mojkovac, Kolašin, Plav, Petnjicu i Rožaje.

Pohvala za doprinos razvoju turističke ponude u regionu Bjelasice, Komova i Prokletija.

WILD BEAUTY 2013
Budva, Hotel Splendid

Pohvala za naš film Ljudi sa Prokletih planina koji je rađen u okviru projekta FaRInn.

WILD BEAUTY 2014
Kolašin, Hotel Lipka