Prekogranična saradnja

Prekogranična saradnjaRRA je uspostavila snažnu saradnju sa regionalnim razvojnim agencijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sloveniji, Makedoniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Njemačkoj i kroz tu saradnju uspješno sprovodi prekogranične projekte, i pruža podršku lokalnim akterima u pronalaženju adekvatnih partnera u pomenutim zemljama. Aktivnosti agencije u ovom smislu su:

 

1. Priprema i sprovođenje prekograničnih projekata – agencija je do sada napisala više projekata i uspješno sprovela tri prekogranična projekta. U svakom prekograničnom pozivu za projekte, agencija priprema nove aplikacije kako bi sprovela aktivnosti od značaja za region. Svi ovako pripremljeni projekti imaju regionalni karakter, i od značaja su za sve opštine u regionu.

 

2. Podrška lokalnim akterima u pripremi i sprovođenju projekata – kako je procedura pripreme i sprovođenja prekograničnih projekata zahtjevna, a kako na terenu nemaju svi jednake kapacitete u tom smislu, tako agencija aktivno sarađuje sa svim lokalnim akterima, lokalnim samoupravama, turističkim organizacijama, centrima za kulturu, organizacijama i udruženjima kako bi što kvalitetnije pripremili aplikacije i kasnije sproveli projekte.