Jačanje kapaciteta

plav skolaJačanje lokalnih kapaciteta je jedna od najznačajnijih aktivnosti agencije i obuhvata sve sektore u kojima je agencija aktivna. Do sada je agencija sprovodila sledeće aktivnosti na ovom polju:

 

1. Podrška u pripremi aplikacija – bilo da se radi o lokalnim samoupravama, institucijama, organizacijama, pojedinačnim domaćinstvima, agencija pruža tehničku podršku svim zainteresovanim stranama u pripremi kvalitetnih predloga projekata za konkurse koje raspisuje EU, donatori ili neko od ministarstava u Vladi Crne Gore.

 

2. Tehnička podrška u oblasti turizma – sredstvima koja je obezbijedila RRA urađena je obuka turističkih vodiča u regionu, obuka kulturnih animatora, obuka planinara željnih da se uključe u Gorsku službu spašavanja.

 

3. Tehnička podrška u oblasti poljoprivrede – urađena je obuka za zainteresovane u oblasti seoskog turizma, regionalnog brendiranja, organske proizvodnje.

 

4. Tehnička podrška u oblasti preduzetništva – kroz različite projekte pružala se obuka mladim preduzetnicima, kroz rad sa srednjim školama, kao i ženama koje žele da osnaže postojeći ili naprave novi biznis.

 

5. Tehnička podrška u zaštiti životne sredine – ove aktivnosti su najviše bile usmjerene na podizanje niovoa svijesti pogotovo kada je u pitanju biodiverzitet, ali je agencija sprovodila obuku za rejndžere u nacionalnim parkovima kako bi što kvalitetnije čuvali zaštićene zone.