Javni pozivi

Javni poziv dodjele solarnih sistema katunima radi pružanja turističkih usluga

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i prokletije u partnerstvu sa organizacijom IADK i opštinom Istok sprovodi projekat – Katuni – nova turistička ponuda Crne Gore i Kosova – kog finansira EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo. Projekat za cilj ima unapređenje kvaliteta i diverzifikaciju turističke ponude bazirane na prirodnom

ZAVRŠENO: Javni poziv dodjele solarnih sistema katunima radi pružanja turističkih usluga

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Regionalnom razvojnom agencijom SERDA, Opštinom Fojnica i Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu sprovodi projekat pod nazivom „Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine“ koji finansira EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Projekat

ZAVRŠENO: Nabavka građevinskog materijala za seoska domaćinstva na sjeveru Crne Gore

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Berane, objavljuje POZIV  Za dostavljanje ponuda za nabavku građevinskog materijala za seoska domaćinstva na sjeveru Crne Gore Rok za podnošenje ponuda je: 11.06.2020 do 12:00h Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, IV crnogorske brigade 40, 84300

ZAVRŠENO: Poziv za dodjelu podrške u sadnom materijalu

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i NVO Paradigma su konkurisale kod organizacija Spirit of America i dobile 20000 dolara za nabavku sadnog materijala za domaćinstva u ruralnom području. Partneri u projektu su se odrekli bilo kakvih naknada za rad na ovom pozivu, i volonterski će učestvovati u svim aktivnostima koje poziv podrazumijeva,

ZAVRŠENO: KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Fondacija za povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi (CNVP) u okviru projekta Ruralni razvoj vođen vođen ruralnim organizacijama civilnog društva raspisuje KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju saradnje među organizacijama civilnog društvato, poboljšanju dijaloga sa zainteresovanim stranama (lokalne vlasti, privredni sector) uključenim u lokalne/ruralne razvojne

ZAVRŠENO: Javni poziv za učešće mladih u projektu „Unapređenje omladinskog preduzetništva u sektoru turizma u Srbiji i Crnoj Gori” (e-MEETS)

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, u saradnji sa partnerima iz Crne Gore, Srbije, Sovenije, Španije i Njemačke realizuje e-MEETS projekat. Projekat, koji finansira EU kroz ERASMUS+ program, omogućava mladim ljudima iz Crne Gore i Srbije da dođu do znanja i iskustava koja će im pomoći i pripremiti ih da započnu samostalan posao

ZAVRŠENO: Javni poziv dodjele solarnih sistema katunima radi pružanja turističkih usluga   

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije u partnerstvu sa Opštinom Berane sprovodi projekat pod nazivom „Ruralni turizam za ekonomski razvoj prekograničnog područja Crne Gore i Kosova“ koji finansira EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova. Projekat za cilj ima jačanje ekonomskog razvoja pograničnog regiona kroz valorizaciju turističkih, poljoprivrednih i

PRENOSIMO: Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu. Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava. Ukupan budžet za mjeru

PRENOSIMO: Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu. Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava. Ukupan budžet

PRENOSIMO: Finansijska podrška Ministartsva poljoprivrede za seoski turizam

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je raspisalo konkurs za diversifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama, a konkurs traje do 20. maja 2015. godine. U agrobudžetu piše da je za ovu aktivnost opredijeljeno 60000 eura, a u prethodne dvije godine je usled slabog interesovanja primljeno samo 17 i odobreno 5 zahtjeva. Kako bi se lokalno stanovništvo

Opšte smjernice i pravila

Na ovoj strani prenosimo pozive koje raspisuje naša agencija, ali i tuđe pozive koji su relevantni za naš region. Tuđe pozive ćete prepoznati tako što im naslov počinje riječima PRENOSIMO. Pažljivo pročitajte uslove poziva, i ukoliko smatrate da ispunjavate kriterijume, pošaljite svoju aplikaciju. Kada su u pitanju naši pozivi, ukoliko imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte nas koristeći ovu formu, a mi ćemo se javiti u najkraćem roku. Kada su u pitanju tuđi pozivi, molimo vas da se za bilo kakve dodatne informacije obratite nadležnoj instituciji ili organizaciji koja je raspisala konkurs, a njihove kontakte ćete naći u tekstu poziva.

Imate pitanje?

    Vaše ime (mandatorno)

    Vaš email (mandatorno)

    Naziv konkursa (prekopirati naslov)

    Vaše pitanje?