Zaštita životne sredine

Kako se u regionu nalaze dva nacionalna parka a uskoro će biti proglašen i regionalni park prirode Komovi, tako je i zaštita prirodnih resursa jedan od najvažnijih prioriteta agencije. Najvažnije dosadašnje aktivnosti agencije u ovom polju su:

 

1. Kreiranje održivih turističkih proizvoda u nacionalnim parkovima – kako bi se dali pozitivni primjeri projekata koji donose ekonomske benefite, a pritom ne ugrožavaju životnu sredinu.

 

2. Podizanje nivoa svijesti kod lokalnog stanovništva – bilo da se radi i malim lokalnim projektima čišćenja određenih zona, ili o ukupnom radu RRA koja primjerom pokazuje kako se treba starati o životnoj sredini.

 

3. Podrška botaničkim baštama – u Plavu, Andrijevici i Kolašinu, kako bi se zaštitili i na najbolji način promovisali biodiverziteti regiona.

 

4. Izrada promotivnih materijala – kao još jedan od načina da se utiče na lokalno stanovništvo kada je značaj očuvanja životne sredine u pitanju.

 

5. Izrada studije izvodljivosti za toplifikaciju Kolašina koristeći biomasu kao gorivo – ovo je jedan od primjera kako se na održiv način može stavarati toplotna energija, koristeći drvni otpad kao gorivo.

PUBLIKACIJE