Zaštita životne sredine

Naša agencija je bila aktivna i u sektoru zaštite životne sredine, pa smo sprovodili kampanje, unapređivali uslove u zaštićenim zonama, promovisali zaštićene zone, sarađivali sa botaničkim baštama. Kroz sve te aktivnosti smo pripremali i neophodne materijale, brošure, table, flajere, i ovdje ćete naći kompletan materijal koji smo na taj način pripremili.

GODNAZIVKATEGORIJATIPFile - PDF
2012Sačuvajmo biodiverzitet ProkletijaBiodiverzitetPosterPDF
2012Biodiverzitet - Blago ProkletijaBiodiverzitetFlajerPDF
2013Očuvajmo životnu sredinuKomunalni otpadFlajerPDF
2013Čuvajmo prirodu, ne možemo kupiti novu!Komunalni otpadTablaPDF
2013Sačuvajmo prirodu, jer nam treba!Komunalni otpadTablaPDF
2013Promijenimo lošu naviku! Zaštitimo okolinu!Komunalni otpadTablaPDF
2014Botanička bašta Velemun - PlavBiodiverzitetBrošuraPDF