Misija i ciljevi

Regionalna razvojna agencija Bjelasica, Komovi i Prokletije je osnovana u decembru 2009. godine, uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA) i na inicijativu lokalnih partnera. ADA je još od 2004. godine finansirala projekte Austrijsko – crnogorskog partnerstva, a osoblje Partnerstva je prešlo u Agenciju, i tako je izvršen efektivan transfer znanja i iskustva iz starog projekta u novoformiranu Agenciju.

 

Misija Regionalne razvojne agencije je ubrzan razvoj regiona Bjelasica, Komovi i Prokletije i  opština unutar regiona, kroz blisku saradnju svih interesnih grupa u javnom i privatnom sektoru, povećanu absorpciju EU fondova i stvaranje mogućnosti za nova radna mjesta i povećane prihode kroz razvoj sektora turizma i poljoprivrede, saglasno sa nacionalnim i lokalnim strateškim razvojnim planovima.

 

Još od 2004. godine saradnja je uspostavljena sa opštinama u regionu i velikim brojem predstavnika privatnog sektora, naročito u oblasti turizma i poljoprivrede. Fokus partnerstva, a nakon toga i Agencije je bio i ostao razvoj kapaciteta na opštinskom nivou, u nacionalnim parkovima, u ograncima turizma kao što su planinski, kulturni i seoski turizam, kao i podrška poljoprivrednim proizvođačima u povezivanju sa tržištem koristeći lokalno brendiranje.

 

Naš rad je čvrsto zasnovan na nacionalnim strategijama za razvoj turizma, poljoprivrede i drugim važnim razvojnim strategijama. Mi podržavamo međusobnu saradnju i umrežavanje važnih aktera u regionu kako bismo zajedno radili na strateškim aktivnostima usmjerenim ka daljem razvoju regiona, i kako bismo im aktivno pomogli da imaju bolji pristup raspoloživim razvojnim fondovima.

Pohvala za doprinos razvoju turističke ponude u regionu Bjelasice, Komova i Prokletija.

WILD BEAUTY 2013
Budva, Hotel Splendid

Pohvala za naš film Ljudi sa Prokletih planina koji je rađen u okviru projekta FaRInn.

WILD BEAUTY 2014
Kolašin, Hotel Lipka