Preduzetništvo

Razvoj preduzetništva u regionu koji u razvojnom smislu zaostaje od ostatka zemlje je od ogromnog značaja za ukupnu ekonomiju regiona. Broj registrovanih malih i srednjih preduzeća u regionu je značajno manji u odnosu na centralni ili primorski dio Crne Gore. Iz tog razloga RRA aktivno sarađuje sa Ministarstvom ekonomije, Direkcijom za mala i srednja preduzeća,  Agencijom za promociju stranih investicija, ali i sa različitim organizacijama i donatorima kako bi se osmislili projekti i aktivnosti koje bi ubrzali rast ovog sektora. Ono čime se agencija aktivno bavi je:

 

1. Preduzetništvo mladih – kroz prekogranični projekat sa Srbijom radilo se sa 5 škola u regionu kako bi se napravila mreža učeničkih preduzeća i osnažili kapaciteti mladih ljudi za bavljenje biznisom. Pružena je obuka nastavnicima i napravljen strateški dokument kako bi se uticalo na donosioce odluka da preduzetništvo preraste u redovni predmet u nastavi.

 

2. Žensko preduzetništvo – u saradnji sa organizacijom UNDP, RRA je radila na tehničkoj podršci ženama koje su željele da unaprijede postojeći ili kreiraju novi biznis. Pored različitih obuka za koje su same izrazile interesovanje, najbolje preduzetnice su bile nagrađene i malim grantovima, kao dodatnim stimulansom za unapređenje svog poslovanja.

 

3. Biznis zone – RRA sarađuje sa lokalnim samoupravama Berane i Kolašin koje su do danas definisale prostor za biznis zone, i pruža im podršku u stvaranju uslova za kvalitetan rad ovih zona.

 

4. Biznis inkubatori – RRA je sa opštinom Berane radila na pripremi projekta za uspostavljanje regionalnog biznis centra sa biznis inkubatorom u Beranama, i taj projekat je odobren od strane EU i u toku je njegova implementacija.

 

5. Porodični, mikro biznisi – ovakvih malih biznisa ima najviše u regionu, i prevashodno se bave poljoprivrednom djelatnošću i mali manufakturama. RRA pruža podršku ovakvim preduzetnicima u smislu smjernica za dalji rad, uputstava kada su u pitanju pravni okvir i regulativa, marketing i promocija.

 

6. Inovacije – RRA je kroz transnacionalni projekat radila na odgovornim inovacijama u regionu, a cilj projekta je bio da se termin odgovornih inovacija približi lokalnom stanovništvu, da se lideri u ovom polju istaknu u svojim zajednicama, i da se aktivnosti u čijoj je srži odgvoorno inoviranje predstave lokalnom stanovništvu kako bi se što kvalitetnije replicirale.

PUBLIKACIJE