Turizam

RRA je jedna od vodećih organizacija u regionu kada je razvoj turizma u pitanju. RRA blisko sarađuje sa svim turističkim organizacijama u regionu, sa relevantnim udruženjima i klubovima, sa lokalnim samoupravama i sa Ministarstvom turizma i održivog razvoja i Nacionalnom turističkom organizacijom.

 

Za postignute uspjehe u polju turizma, RRA je dobila Wild Beauty pohvalu 2013. godine koju uručuje Predsjednik Crne Gore. Tokom svog rada od 2009. godine RRA je u oblasti turizma radila u sledećim sektorima:

 

1. Planinski turizam – kreiranje novih pješačkih i biciklističkih staza, izrada promotivnih materijala, uređenje mušičarskih revira, opremanje klubova, izrada katastra speleoloških objekata, uređenje botaničke bašte, organizacija promotivnih događaja, opremanje Gorske službe spašavanja.

 

2. Kulturni turizam – izrada kulturnih ruta koje objedinjuju najznačajniju kulturno istorijsku baštinu regiona u svakoj opštini u regionu, podrška Polimskom muziju u uređenju izložbenog prostora i izradi promotivnog materijala, podrška Centru za kulturu Kolašin u adaptaciji prostora i nabavci opreme, organizacija događaja.

 

3. Nacionalni parkovi – podrška u osmišljavanju nove turističke ponude, pripremi planova upravljanja, uspostavljanju administrativnog sjedišta i centra za posjetioce u NP Prokletije.

 

4. Seoski turizam – odabir najatraktivnijih lokacija za seoski turizam, odabir najaktivnijih domaćinstava i podrška u bavljenju seoskim turizmom, obezbjeđivanje finansijske podrške u vidu grantova za unapređenje uslova za bavljenje seoskim turizmom.

PUBLIKACIJE