Inovacije i istraživanje za off-grid naselja

Naziv projekta: Inovacije i istraživanje za off-grid naselja
Donator: EU – IPA II godišnji akcioni program za Crnu Goru za 2020. godinu

Vrijednost projekta: 138.695,02 EUR
Učešće donatora: 124.825,52 EUR
Period implementacije: Od 01/02/2023 – 31/07/2024.

 

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije sprovodi projekat  “Inovacije i istraživanje za off-grid naselja”. Projekat se realizuje u okviru IPA II akcionog programa za 2020. godinu sa ciljem unapređenja saradnje akademskog i biznis sektora u skladu sa strateškim prioritetima Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024), kroz grant šemu “Naučni potencijal u službi inovacija”

 

Opšti cilj projekta je unapređenje veze između nauke i industrije na osnovu Strategije pametne specijalizacije. Cilj je mobilisati mlade istraživače i raditi sa njima kako bi se razvila konkretna rešenja koja će poslužiti za seoski turizam u katunima, jer su održivi razvoj turizma, kao i energetika i održivo okruženje identifikovani kao prioriteti u strategiji pametne specijalizacije. Specifični cilj je obezbjeđivanje naučnih rješenja za off-grid seoska turistička domaćinstva u katunima, i obezbijede da imaju kapacitete koji su im potrebni za turizam, bez uticaja na tradicionalnu arhitekturu ili okruženje u ovim zonama. Rad na integraciji ovih rješenja sa analizom različitih off-grid opcija kako bi se krajnjim korisnicima ponudio set rješenja u odnosu na specifičnu klimu i lokaciju obezbijediće istraživački centar za mlade istraživače koji rade u oblastima održivosti i obnovljivih izvora energije, i poboljšati vezu između nauke i industrije na osnovu Strategije pametne specijalizacije. Kao što je navedeno u pozivu za podnošenje prijedloga, fokusiranje na pružanje tehničkog i komercijalnog iskustva za mlade istraživače stvoriće više mogućnosti za povezivanje sa MSP-ima koji se bave dizajnom, izvođačima, programerima i dobavljačima, kroz testiranje na licu mesta i istraživanje pilot slučajeva, dok će partneri istovremeno povećati svoje istraživačke i razvojne kapacitete i dobiti pristup novim istraživačkim talentima i idejama u skladu sa zahtjevima Poziva.

 

Projektom su definisana dva rezultata:

 

Rezultat 1– Kapacitet mladih istraživača izgrađen kroz istraživanje inovativnih rješenja za off-grid katunska naselja. U okviru ovih aktivnosti tim će odabrati mlade istraživače u specijalnostima kao što su energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, tretman otpadnih voda, solarna energija, specijalisti za toplotne pumpe, održiva arhitektura, građevinarstvo, kulturno nasleđe, zaštita životne sredine, planiranje kako bi se sagledali konkretni problem koji katunska domaćinstva imaju. Biće organizovane terenske aktivnosti radi analize prepreka i problema katuna, nakon čega će uslijediti desk istraživanja kako bi se utvrdilo da li rješenje za slična pitanja postoji van Crne Gore. Naime, istraživači će ciljati kompletna off-grid rešenja sa fokusom na kupatila i toalete, kompost toalete i inovativna smještajna rješenja za katune uz zadržavanje tradicionalnih karakteristika. Nakon analiza istraživači će, pod nadzorom i vođstvom stručnih mentora, i kroz intenzivnu saradnju, razvijati konkretna rješenja, kroz idejno rješenje i kasnije detaljni projekat za konstrukcije koji će sadržati projekte i predmjere i specifikacije, u mjeri u kojoj se takva rješenja mogu biti implementirani od strane potencijalnih izvođača, uzimajući u obzir da rješenja moraju biti pristupačna i potrebni materijali dostupni na domaćem tržištu.

 

Rezultat 2 – Istraživanje primijenjeno i testirano za kreiranje modela koji će služiti kao osnova za učenje akademske zajednice i mikro preduzeća. Da bi se obezbijedio maksimalan uticaj prethodnog skupa aktivnosti, i da bi se osmišljena rješenja testirala u praksi, tim će izabrati seoska domaćinstva koja su otvorena za testiranje osmišljenih pristupa. Selekcija će se vršiti na osnovu interesovanja porodica, njihove spremnosti da se registruju za seoski turizam, njihove lokacije (potrudiće se da se 5 pilot slučajeva raširi na različitim teritorijama, kako bi se uspješni primjeri rasuli i što više katuna moglo da uči od njih). Testiranje i pilotiranje će nadgledati mladi istraživači, a vršiće se fino podešavanje dizajniranog pristupa. Studije slučaja će biti razvijene oko 5 pilot primera, a ovaj materijal će se koristiti za širenje informacija među katunima, kreatorima politike, akademskim krugovima.