shadow

Odabrani prioritetni projekti za opštinu Bijelo Polje

Radna grupa u Bijelom Polju je odlučila da predloži nekoliko manjih projekata, i prioriteti koje su odabrali su: rekonstrukcija igrališta u MZ Zaton, kreiranje katastra speleoloških objekata za Bijelo Polje, organizacija festivala mladih, projekat podizanja ekološke svijesti i projekat turističkih kataloga i brošura za Bijelo Polje. Asfaltiranjem sportskog terena u MZ Zaton stvoreni su uslovi

Sanacija dotrajale zgrade u NP Biogradska Gora

Nacionalni Park Biogradska Gora-izvršena je sanacija dotrajale zgrade koja se nalazi pored Centra za posjetioce, na samoj obali jezera. Ceremonija otvaranja objekta je organizovana u junu sa otvaranjem sezone u nacionalnom parku. Ceremoniji su prisustvovali austrijski ambasador u Crnoj Gori, predsjednik Opštine Kolašin, direktor javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, direktor Nacionalnog Parka Biogradska Gora,

RRA podržala turističku agenciju Rams iz Bijelog Polja

RRA je podržala turističku agenciju Rams iz Bijelog Polja u dovođenju stranih turoperatora u region, kao prateću aktivnost koja je uslijedila nakon sto je Rams bio prisutan na različitim međunarodnim turističkim sajmovima i događajima. Očekuje se da će ova aktivnost rezultirati značajnim brojem ugovora, od čega će benefite imati ne samo Rams već čitav region

Osnivanje Gorske službe spasa

Sa hiking i biking grupom i Ministarstvom turizma, na kraju 2010. RRA je dogovorila da podrži osnivanje Gorske službe spasa u Kolašinu (za Bjelasicu) i u Žabljaku (za Sinjajevinu i područje Durmitora). RRA je radila sa Gorskom službom spasa iz Nikšića na dizajniranju plana i pregovarala sa Kolašinom i Žabljakom oko ljudi koji će biti