shadow

Poziv za izazove: Otvoreni program inovacija u više oblasti

Ovaj Poziv za izazove (CfC) se raspisuje u okviru Cross-Re-Tour projekta koji finansira Evropska unija. Poziv nudi malim i srednjim preduzećima (MSP)iz turističkog sektora priliku da se uključe u proces i unaprijede zelene i digitalne inovacije. Poziv je istovremeno objavljen u svim zemljama u kojima se realizuje Cross-Re-Tour projekat (Holandija, Španija (Katalonija), Njemačka, Slovenija, Portugalija, Crna Gora, Letonija, Malta). Preduzećima čije prijave budu prihvaćene u okviru poziva biće dostupno niz usluga uključujući procjenu stepena inovativnosti, poslovne savjete prilagođene pojedinačnim preduzećima, mogućnosti obuka, inspirativne ideje i povezivanje sa saradnicima i pružaocima usluga.
Pozivom se definišu dva roka za predaju aplikacija kada će se praviti presjek pristiglih aplikacija i to: 19. jun 2024 i 24. jul 2024, a aplikacije će biti prihvatane po principu “ko se prvi javi, prvi će biti uslužen”

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti prikazana javno. Неопходна поља су означена *