shadow

IPA SEE Kapitalizacioni seminar

Među 122 odobrena projekta u okviru transnacionalnog programa Jugoistočna Evropa je i 28 projekata u kojima, kao IPA partneri, učestvuju institucije i organizacije iz Crne Gore. Kako bi se doprinijelo stvaranju sinergije između projekata i kapitalizaciji na rezultatima prethodnih inicijativa SEE program je razvio strategiju kapitalizacije koja ima za cilj jačanje veze između projekata, kako bi se omogućilo da iskoriste uzajamne rezultate a sve u svrhu postizanja većih krajnjih efekata projekata.

U tom cilju, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je organizovalo Kapitalizacioni seminar na kojem su učestvovali i predstavnici Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije koja implementira dvogodišnji projekat – FaRInn, odobren u okviru 4 poziva SEE transnacionalnog programa.

Glavni ciljevi seminara su:
– valorizacija i unapređenje znanja stečenog kroz implementaciju projekata
– razmjena iskustava u realizaciji projektnih aktivnosti
– povećanje vidljivosti projekata/programa i uticaj na donosioce odluka na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou
– da se izvedu preporuke za predstojeći programski period 2014+

Kapitalizacioni Seminar, koji je održan 28. i 29. novembra 2013. god u Tivtu, pohađalo je 25 učesnika iz različitih institucija koje kao IPA partneri iz Crne Gore implementiraju projekte u okviru SEE transnacionalnog programa.