shadow

Brendiranje poljoprivrednih proizvoda

Regionalno brendiranje poljoprivrednih proizvoda je bilo u fokusu rada RRA BKP u minulom periodu. Poljoprivredni proizvođači mliječnih proizvoda, meda, ljekovitog bilja, žitarica i povrća su identifikovani, najbolji među njima su odabrani da učestvuju u ovoj aktivnosti. Pijaca/market u Podgorici je identifikovan, dogovorena saradnja i posebno dizajniran dio u okviru prostora marketa za prodaju proizvoda iz

Regionalna anketa

RRA BKP je finalizovala regionalno istraživanje u kojem su anketirani javni, privatni i civilni sektor, gdje je izvršena regionalna SWOT analiza sa aspekta potreba, uslova za poslovanje, barijera i razvojnih planova i mogućnosti malih i srednjih preduzeća, turističke i privrede u cjelini. Naišli smo na dobar prijem kod svih i prikupljene su veoma dobre i

Studijsko putovanje

U maju RRA BKP je organizovala sedmodnevno studijsko putovanje u Sloveniju i Njemačku. Svrha putovanja je bila upoznavanje sa rješenjima za funkcionisanje, rad i finansiranje regionalnih razvojnih agencija i njihovog odnosa sa lokalnim samoupravama u ovim državama, kao i sticanje znanja o regionalnom brendiranju i upotrebi obnovljivih izvora energije. Pored osoblja agencije, na studijskom putovanju

Održan sastanak Upravnog odbora RRA

Sastanak je održan u Bijelom Polju, 15. 12. 2011. Prisutni su bili predstavnici: ADA- Johanes Binder, Ministarstva turizma i održivog razvoja- Zoran Duletić, Opštine Andrijevica- Miodrag Ivanović , Opštine Berane- Tatjana Mališić Delević, Opštine Bijelo Polje-  Radovan Obradović , Opštine Kolašin- Darko Brajušković , Opštine Mojkovac- Dejan Medojević, Opštine Plav- Skender Šarkinović i NP Biogradska

Postavljena signalizacija na 350 km dugoj Vrhunskoj biciklističkoj stazi 3

U okviru dugoročne saradnje sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Nacionalnom turističkom organizacijom na diversifikaciji i poboljšanju turističke ponude regiona, Regionalna razvojna agencija je okončala postavljanje signalizacije na jednoj od pet nacionalnih vrhunskih staza za planinski biciklizam, TT3. Standardizovana signalizacija (žuti aluminijumski putokazi i narandžasti piktogrami na metalnim stubovima i planinarske oznake bojom) postavljeni