shadow

Saradnja sa RRA Sarajevo

RRA BKP je uspostavila saradnju sa Regionalnom Razvojnom Agencijom Sarajevo i zajednički je pripremljen prijedlog projekta za IPA prekograničnu saradnju Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Projekat je vezan za razvoj planinskog turizma u oba regiona; što se tiče dijela projekta u Crnoj Gori planirane aktivnosti uključuju obogaćivanje ponude u planinskom turizmu kroz izradu speleološkog katastra za

Brendiranje poljoprivrednih proizvoda

Regionalno brendiranje poljoprivrednih proizvoda je bilo u fokusu rada RRA BKP u minulom periodu. Poljoprivredni proizvođači mliječnih proizvoda, meda, ljekovitog bilja, žitarica i povrća su identifikovani, najbolji među njima su odabrani da učestvuju u ovoj aktivnosti. Pijaca/market u Podgorici je identifikovan, dogovorena saradnja i posebno dizajniran dio u okviru prostora marketa za prodaju proizvoda iz

Regionalna anketa

RRA BKP je finalizovala regionalno istraživanje u kojem su anketirani javni, privatni i civilni sektor, gdje je izvršena regionalna SWOT analiza sa aspekta potreba, uslova za poslovanje, barijera i razvojnih planova i mogućnosti malih i srednjih preduzeća, turističke i privrede u cjelini. Naišli smo na dobar prijem kod svih i prikupljene su veoma dobre i

Studijsko putovanje

U maju RRA BKP je organizovala sedmodnevno studijsko putovanje u Sloveniju i Njemačku. Svrha putovanja je bila upoznavanje sa rješenjima za funkcionisanje, rad i finansiranje regionalnih razvojnih agencija i njihovog odnosa sa lokalnim samoupravama u ovim državama, kao i sticanje znanja o regionalnom brendiranju i upotrebi obnovljivih izvora energije. Pored osoblja agencije, na studijskom putovanju