shadow

RRA podržala turističku agenciju Rams iz Bijelog Polja

RRA je podržala turističku agenciju Rams iz Bijelog Polja u dovođenju stranih turoperatora u region, kao prateću aktivnost koja je uslijedila nakon sto je Rams bio prisutan na različitim međunarodnim turističkim sajmovima i događajima. Očekuje se da će ova aktivnost rezultirati značajnim brojem ugovora, od čega će benefite imati ne samo Rams već čitav region

Osnivanje Gorske službe spasa

Sa hiking i biking grupom i Ministarstvom turizma, na kraju 2010. RRA je dogovorila da podrži osnivanje Gorske službe spasa u Kolašinu (za Bjelasicu) i u Žabljaku (za Sinjajevinu i područje Durmitora). RRA je radila sa Gorskom službom spasa iz Nikšića na dizajniranju plana i pregovarala sa Kolašinom i Žabljakom oko ljudi koji će biti