shadow

Podrška projektima u Andrijevici

Regionalna Razvojna Agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije je u okviru komponente za razvoj zajednice Andrijevica podržala realizaciju projekta „Rekonstrukcija puta Zabrđe-Gradišnica“ kao prioritetnog za razvoj ovog dijela opštine koji raspolaže sa izuzetnim resursima za razvoj poljoprivrede i turizma. RRA je na ovoj trasi puta finansirala rekonstrukciju dva mosta što je bio preduslov za odobravanje projekta od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Uz ovo, RRA je obezbijedila i novčano učešće za realizaciju projekta u iznosu od oko 23.000€.  RRA je takođe u okviru ove komponente podržala realizaciju projekta „Izgradnja sušare za potrebe NVO „Organika“ i na taj način dala doprinos razvoju organske proizvodnje u opštini Andrijevica.