shadow

Podrška ženskom preduzetništvu

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije je kao ne-vladina organizacija odabrana da pomogne UNDP-u i sprovođenju projekta koji će se baviti ekonomskim osnaživanjem žena u Kolašinu i Mojkovcu. Ovo je dio većeg projekta koji se bavi rodnom ravnopravnošću, koji sprovodi UNDP u Crnoj Gori sa Ministarstvom za manjine i ljudska prava u opštinama Kolašin, Mojkovac i Cetinje, a koji finansira Evropska unija preko Delegacije EU u Crnoj Gori. Projekat ima dva cilja:

  • Podrška motivisanim preduzetnicama koje bi željele da otpočnu sopstveni biznis ili unaprjede postojeći.
  • Podrška lokalnim samoupravama do podignu stepen znanja u pružanju podrške preduzetnicama i mjerama za podsticanje razvoja ženskog preduzetništva.

RRA vjeruje da ogromni potencijal u oblasti ženskog preduzetništva u Crnoj Gori nije iskorišten u dovoljnoj mjeri, i da će ovaj projekat tome i doprinijeti. Projekat obuhvata aktivnosti u oblasti jačanja kapaciteta koje su dizajnirane u potpunosti u skladu sa potrebama preduzetnica i lokalnih samouprava, a RRA će jedan dio sredstava iz projekta koji finansira Austrijska razvojna agencija preusmjeriti na stvaranje malog fonda koji će se koristiti za finansijsku podršku najboljim biznis idejama preduzetnica. Angažman RRA u ovom projektu će trajati do decembra 2013. godine.