shadow

Obuka za rendžere u Nacionalnom parku Prokletije

Nacionalni park Prokletije je najnoviji nacionalni park u Crnoj Gori , proglašen od Vlade Crne Gore 2009. god. U toku ove godine RRA je sa Nacionalnom parkom Prokletije aktivno sarađivala i pružala podršku u unapređenju kapaciteta upravljačke strukture parka, kao i na uređenju prostora i nabavci opreme za kancelarije nacionalnog parka u Plavu. U toku je i priprema tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za posjetioce u Gusinju.

Među svim aktivnostima koje je u ovom parku sprovela Regionalna razvojna agencija je i obuka rejndžera, čuvara, volontera i svih zainteresovanih subjekata voljnih da podrže napore nacionalnog parka u očuvanju zaštićenog područja Prokletija, koja je održana 19. decembra 2012. u Plavu. U okviru ove obuke učesnicima su prenešena znanja i iskustva vezano za nacionalne parkove u Evropi, ali jedan od ciljeva obuke je bio i da se porazgovara o važnosti uluge lokalnog stanovništva u očuvanju parka, kao i koristima koje bi stanovništvo moglo imati od parka.

Treningu su prisustvovali mladi ljudi iz regiona Prokletija koji su veoma aktivni u oblasti turizma , sportskih aktivnosti , životne sredine  i poljoprivrede. Trening je vodio iskusni stručnjak za zastitu životne sredine, gospodin Martin Šolar, direktor Nacionalnog parka Triglav u Sloveniji.