shadow

Novi projekat posvećen katunima i ruralnom razvoju

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije je prije nekoliko dana potpisala ugovor za novi projekat koji finansira EU kroz prekogranični program sa Kosovom. Projekat se zove Seoski turizam za ekonomski razvoj prekogranične oblasti, i otpočeće 15. januara 2016. godine. Nosilac projekta je regionalna razvojna agencija, a partner sa crnogorske strane je opština Berane. Sa kosovske strane nosilac projekta je organizacija Inicijativa za razvoj poljoprivrede Kosova iz Vučitrna, a partner je nevladina organizacija Zlatni med iz Dečana. Ukupna vrijednost projekta je 529000 eura, od čega će 258000 biti potrošeno sa crnogorske strane granice.

Opšti cilj projekta je ekonomski razvoj programske oblasti kroz saradnju i zajedničke inicijative, a specifični cilj je promocija ekonomskog razvoja kroz ekonomsku, održivu valorizaciju turističkih, šumskih i poljoprivrednih potencijala. Rezultati koji se žele postići ovim projektom su:

  1. Unapređenje infrastrukture neophodne za bavljenjem turzmom u katunima
  2. Povećani kapaciteti ruralnog stanovništva za pružanje turističkih usluga.
  3. Promocija jedinstvenih vrijedosti katuna kao motora za razvoj poljoprivrede i turizma.

Konkretne aktivnosti koje će biti sprovedene kroz ovaj projekat su raznovrsne. Najprije će biti trasirana jedna lijepa i atraktivna biciklistička staza koja će prolaziti i kroz Kosovo i kroz Crnu Goru. U Crnu Goru će staza ući na području Čakora, i povezivati veliki broj katuna sve do Hajle, gdje će se staza ponovo vratiti na Kosovo. Na proljeće će biti angažovani saradnici koji poznaju planinski biciklizam i ovu teritoriju i koji će odrediti najbolju putanju za ovu stazu vodeći se kriterijumima kao što su obuhvat što više živih katuna, prirodne atrakcije, prolazak kroz zone koje turistički nisu valorizovane. Nakon trasiranja staze radiće se direktno sa stanovništvom koje koristi katune na toj trasi. Kroz projekat će biti nabavljeno i uručeno  45 solarnih sistema domaćinstvima u katunima. Očekuje se da će biti daleko više interesovanja nego sredstava za nabavku solarnih sistema, pa će projektni tim osmisliti niz kriterijuma prema kojima će se dodjeljivati ovi sistemi, i prioritet će imati domaćinstva koja sličnu podršku ranije nisu dobijala, domaćinstva sa većim brojem stoke, domaćinstva u kojima ima mlađih članova porodice, domaćinstva koja su zainteresovana da pružaju usluga u turizmu. Osim ove vrste podrške, odabrana domaćinstva će imati priliku da učestvuju u obukama koje se tiču turizma i poljoprivrede, a korist će imati i tako što će se u 5 katuna na trasi praviti kampovi i odmorišta za turiste, gdje će lokalno stanovništvo moći da poslužuje svoju hrani i proda svoje proizvode. Predviđene su i brojne promotivne aktivnosti kao što su priprema promotivnih brošura, mape biodiverzteta, web portal namijenjen turizmu u katunima i selima. Krajnji cilj je da se kroz ovaj projekat valorizuju potencijali teritorije koja je uprkos svojoj atraktivnosti turistički zanemarena i neiskorištena, a da se lokalnom stanovništvu unaprijede prije svega uslovi života, a i omogući da osim poljoprivrede prihode ubiraju i od pružanja turističkih usluga. Mještani u katunima mogu nuditi domaću, tradicionalnu hranu karakterističnu za katune, prodavati svoje proizvode kao što su sir, mlijeko, kajmak, med, čajevi i slično, a mogu takođe iznajmljivati konje i pružati brojne druge usluge za koje imaju resurse. Ukoliko bi se ovim i sličnim projektima olakšao život mještanima, stimulisali bi se i mladi ljudi da se vrate katunima, što bi imalo dalekosežne pozitivne posledice za ukupni razvoj ovog područja.

5 komentara na “Novi projekat posvećen katunima i ruralnom razvoju

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti prikazana javno. Неопходна поља су означена *