shadow

Novi turistički proizvod u Plavu i Andrijevici

Završetkom projekta Vrhunska biciklistička staza 3, jedne od 5 nacionalnih staza koja pokriva 6 opština sjevernog regiona Crne Gore, stvorena je osnovna infrstruktura za razvoj lokalnih biciklističkih staza.

RRA BKP je u oktobru 2012. godine započela realizaciju projekta “Lokalne biciklističke staze u opštinama Andrijevica i Plav” koji će se realizovati kroz nekoliko faza. Tokom prve faze projekta, Menažer projekta za komponentu planinski turizam je zajedno sa gospodinom Jovanom Erakovićem, ekspertom na ovom projektu, posjetio opštine Andrijevica i Plav u cilju definisanja lokalnih biciklističkih ruta. Tokom ove početne faze projekta tim je obišao najatraktivnije dionice za buduće biciklističke staze. Obzirom da se prirodni resursi smatraju najvećim bogatstvom ovih dviju opština, RRA tim je prilikom definisanja biciklističkih ruta uvrstio one koje prolaze pored katuna, rijeka, šuma, pašnjaka itd. U obilasku staza učestvovali su i lokalni poznavaoci terena koji su predložili najbolje rute za promociju turističkih resursa njihovih opština. Obilazak terena je trajao 5 dana i za to vrijeme je obiđeno 360 km staza.

Druga faza projekta je počela u decembru i trajaće 3 mjeseca. Ova faza obuhvata aktivnosti na pripremi plana signalizacije, trek logova i sadržaja za vodiče.

Postavljanje signalizacije, koje će biti sprovedeno u skladu sa standardima Ministarstva održivog razvoja i turizma, i štampanje vodiča sa detaljnim opisom staza je planirano za proljeće. Po planu, projekat lokalnih biciklističkih staza Plav i Andrijevica će biti završen do početka turističke sezone 2013.