shadow

RRA i Crna Gora u UNFAO publikaciji

11. decembar je međunarodni Dan planina, i za taj dan je UNFAO pripremio specijalnu publikaciju sa opisom 25 studija slučaja iz cijelog svijeta, kako bi prikazali kako globalne promjene utiču na život u planinama. Jedna od studija se odnosi na Crnu Goru, a Regionalna razvojna agencija je pripremila svoj prilog za ovu značajnu publikaciju. Detalje možete vidjeti ovdje: http://www.mountainpartnership.org/publications/publication-detail/en/c/209257/