shadow

Prekogranično preduzetništvo mladih

U okviru druge komponente IPA programa “ Prekogranična saradnja Srbija-Crna Gora“, u toku je realizacija projekta „Prekogranično preduzetništvo mladih”.Projekat finansira Evropska Unija, preko Delegacije EU u Crnoj Gori i Delegacije EU u Srbiji.

Projekat sprovode:
Regionalna razvojna agencija “Bjelasica, Komovi, Prokletije”, Berane , i Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga , Kraljevo.
Partneri u projektu su : Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Podgorica, Business Innovation Programs, Beograd, Biznis Start-up Centar, Kragujevac
Specifični cilj projekta je da se unaprijede uslovi za preduzetništvo učenika srednjih škola i mladih aktivnih preduzetnika u pograničnom području.

Ciljne grupe:
200 učenika iz 10 srednjih škola u Raškom i Moravičkom okrugu i sjevernoj Crnoj Gori.
15 mladih preduzetnika iz Raškog i Moravičkog okruga i sjeverne Crne Gore.

Sto se tice skola u Crnoj Gori, izabrane su sledece skole koje ucestvuju u projektu : Srednja medicinska skola “ Dr. Branko Zogovic”, Berane, Srednja mjesovita skola “Vuksan Djukic”, Mojkovac, Srednja mjesovita skola “ Braca Selic”, Kolasin, Srednja mjesovita skola “ Beco Basic”, Plav, i Gimnazija “ 30. Septembar”, Rozaje.
U prethodnom periodu su iz svake skole izabrana po 2 nastavnika/mentora koji rade sa ucenicima. Nastavnici su ucestvovali na seminaru za preduzetnistvo koji je organizovan u Kraljevu . U svakoj skoli su osnovane grupe od 20 ucenika sa kojima rade nastavnici na radionicama , gdje se obradjuju teme vezane za preduzetnistvo i izradu biznis plana.

U toku je isporuka opreme za skole, ( lap top, multifukcionalni uredjaj ( stampac, printer, skener), projector, projektno platno).
Koristi od projekta će imati učenici koji će dobiti znanje iz oblasti poslovnog planiranja i analize tržišta, preduzetničke vještine komunikacije, pregovaranja i timskog rada, iksustvo u vođenju učeničkih preduzeća, kontakt sa mladim preduzetnicima, učešće na Sajmu omladinskog preduzetništva i Preduzetničkom kampu. Mladi , već postojeći preduzetnici će se promovisati putem učešća na Sajmu omladinskog preduzetništva i Preduzetničkom kampu, putem poslovnog povezivanja sa partnerima preko granice, edukacije, predstavljanja na web portal i članstvo u mreži.

Trajanje projekta: avgust 2012 – avgust 2013

Više detalja o ovom projektu i aktivnostima u okviru projekta se može naći na linku: http://prekogranicnopreduzetnistvo.com/sr/