shadow

Podrška Gorskoj službi spašavanja

Jedna  od aktivnosti koju Regionalna razvojna agencija sprovodi u okviru modula za planinski turizam je ojačavanju Gorske službe spašavanja kroz različite vidove podrške.

Gorska sluzba spašavanjaa je nacionlana , humanitarna,   profesionalna , neprofitna organizacija koja obavlja poslove u interesu Republike Crne Gore , sa glavnim ciljem da se pruzi pomoc pri spašavanju ljudi u nepristupacnim planinskim oblastima. Već godinu dana, uz podršku RRA i Ministarstva za turizam i održivi razvoj, sprovodi se niz obuka kako bi se formirale službe spašavanja u Kolašinu i na Žabljaku. Oprema koju posjeduje Gorska sluzba spašavanja je nedovoljna za ogranke u Kolašinu i Žabljaku, pa jedna od aktivosti u ovom projektu i nabavka opreme. USAID-ov projekat ekonomskog razvoja se uključio u ove aktivnosti i opredijelio dio sredstava za nabavku opreme. Isporuka će biti obavljena početkom januara. Ukupna vrijednost projekta je 35.000 EUR.