shadow

Pripremljen praktičan priručnik za preduzetništvo

U cilju unapređenja preduzetništva Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije (RRA BKP) je pripremila priručnik za preduzetništvo koji sadrži sažet i jasan pregled procedura koje je potrebno zadovoljiti na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi se u skladu sa važećim zakonskim procedurama obezbijedilo učešće na tržištu.  U dijelu priručnika koji se odnosi na pravni okvir za poslovanje preduzetnika predstavljeni su mogući oblici registracije sa osvrtom na poresku regulativu za svaki oblik registracije dok su u drugom dijelu priručnika prikazane procedure za dobijanje dozvola i licenci na lokalnom i nacionalnom nivou. Obzirom da su poljoprivreda i turizam definisani kao strateški sektori za razvoj sjevernog regiona, priručnikom su obrađene procedure za pružanje turističkih usluga u seoskim domaćinstvima, proizvodnju i prodaju tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda isl. Priručnik je pripremljen kao dio FaRInn projekta  koji je RRA BKP realizovala u saradnji sa 7 partnera iz 6 različitih država. Podrška za realizaciju projekta je obezbijeđena od strane Evropske Unije kroz Program transnacionalne saradnje jugoistočne Evrope.

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti prikazana javno. Неопходна поља су означена *