shadow

RRA BKP domaćin četvrtog sastanka partnera koji realizuju FaRInn projekat

RRA BKP je imala izuzetnu čast da kao domaćin četvrtog sastanka projektnih partnera koji realizuju FaRInn projekat ugosti saradnike iz Italije, Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Rumunije. Sastanak je organizovan u Kolašinu u periodu od 7-9.aprila 2014. RRA BKP je iskoristila ovu priliku da učesnike upozna sa osnovnim informacijama o Crnoj Gori ali i da prezentuje turističke potencijale sjevernog regiona. U okviru sastanka RRA BKP je organizovala i studijsku posjetu turističkom seoskom domaćinstvu Puletić u selu Lipovo, gdje su gosti imali priliku da se bliže upoznaju sa tradicijom ovog kraja i da probaju domaće proizvode.

Glavni cilj FaRInn-a je da u zemljama jugoistočne Evrope unaprijedi strukturne osnove i uspostavi model za primjenu odgovornih inovacija koje poštuju principe održivosti, društvene odgovornosti i boljeg kvaliteta života.

Ovaj projekat finansira Evropska Unija kroz program transnacionalne saradnje u zemljama jugoistočne Evrope.
Više informacija o FaRInn projektu:
www.farinn.eu