Cjelogodišnji turizam – 365

Bjelasica BikingNaziv projekta: Cjelogodišnji turizam u planinskim destinacijama BiH i Crne Gore 365

Donator: EU – IPA CBC BiH MNE

Vrijednost projekta: 235,930.40 eura

Doprinos donatora: 198.000,00 eura

Period Implementacije: 15.12.2012 do 15.09.2014

Opis projekta: Cilj ovog projekta je jačanje prekogranične saradnje i uspostavljanje integralnog pristupa u razvoju ljetnjeg planinskog turizma na osnovu prirodnih resursa u regionu

Glavni rezultati:

 

1. Novi regionalni turistički proizvodi kreirani a postojeći dodatno razvijeni – kroz ovaj projekat razvijene su 3 lokalne biciklističke rute, 4 planinarske staze, podržano 6 seoskih domaćinstava za pružanje usluga seoskog turizma, kreiran speleološki katastar za četiri opštine, odabrana i opremljena 3 terena za slobodno penjanje.

 

2. Razvijena i poboljšana van sezonska turistička infrastruktura u planinskim centrima u BiH i Crnoj Gori– obezbijeđeni planinski bicikli i kajaci za Turističku Organizaciju Mojkovac, dva igrališta izgrađena u selima odabranim za razvoj agro turizma.

 

3. Kapaciteti pružaoca lokalnih turističkih usluga razvijeni – 15 predstavnika seoskih domaćinstava obučeno za pružanje usluga seoskog turizma i stvaranje proizvoda u ovom sektoru.

 

4. Novi regionalni turistički proizvodi promovisani – novi sajt kreiran za promociju turističkih proizvoda i usluga u regionu, promotivni flajeri kreirani za biciklističke i pješačke staze, slobodno penjanje, speleologiju i agro turizam.

 

5. Kapaciteti obje RRA ojačani i osnovana prekogranična mreža turističkih aktera.

 

Proizvedeni materijali:

 

FOTOGRAFIJE IZ PROJEKTA