Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva

Naziv projekta: Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva

Donator: EU – IPA II

Vrijednost projekta: 240.001,60 EUR

Doprinos donatora: 216.001,50 EUR

Period implementacije: 01.10.2017 – 31.03.2020.

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je jačanje uticaja civilnog društva, kroz njegovo uključivanje u razvoj javnih politika, civilni dijalog i procese donošenja odluka. Ovaj cilj će se kroz predložene aktivnosti postići kroz razvoj kapaciteta ruralnih organizacija civilnog društva za zastupanje, lobiranje i umrežavanje, kao i bolje poznavanje politika i procesa relevantnih za njihovo polje djelovanja.Specifični cilj projekta je da unaprijedi kapacitet ruralnih organizacija za umrežavanje i lobiranje kako bi mogli da utiču na procese donošenja odluka.

Partneri na projektu:

CNVP (Connecting Natural Values & People Foundation), Holandija  www.cnvp-eu.org

Unija stočarskih proizvođača sjevera Crne Gore

Pridruženi partner:  Mreža za ruralni razvoj Crne Gore  www.ruralportal.me

Štampani materijal: Podrška organizacijama civilnog društva da efikasnije doprinesu ruralnom razvoju Crne Gore

Website: www.ruralniparlament.me