InnoHPC

Naziv projekta: InnoHPC – Računarstvo visokih performansi za efektivne inovacije u Dunavskom regionu
Donator: EU – Danube Transnational Programme

Vrijednost projekta: 2 054 600.00 eura
Doprinos Donatora: 1 809 610.00 eura
Period implementacije: 01.01.2017 do 01.06.2019
Opis projekta: Cilj projekta je jeste da se proširi znanje kod malih i srednjih preduzeća vezano za mogućnosti koje pruža računarstvo visokih performansi, da im se omogući pristup ovakvim tehnologijama, koje su daleko dostupnije biznisima u razvijenim evropskim državama, a u Crnoj Gori i zemljama u okruženju još uvjek predstavljaju daleku i skupu tehnologiju.

 

 Specifični ciljevi projekta:

 InnoHPC će raširiti HPC kao tehnologiju opšte namjene koja doprinosi poboljšanju inovativnih kapaciteta preduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća, povećanjem pristupa postojećoj infrastrukturi HPC i pružanje integrisanih usluga, sa fokusom na automobilski i elektronski sektor. U ovom procesu, InnoHPC će smanjiti jaz između istraživačkih instituta i preduzeća, kroz povećanje svijesti o potencijalima HPC u rješavanju poslovnih problema i unapređenju poslovnog značaja naučnih znanja.

 

InnoHPC će razviti alate za povećanje kapaciteta za poboljšanje znanja i vještina potrebnih za efikasno korišćenje HPCa u inovativnim procesima. Sredstva će se fokusirati na HPC pružaoce usluga i korisnike. Projekat će poboljšati preduzetničke vještine HPC provajdera (visokoškolskih institucija i istraživačkih instituta), njihove kapacitete za rješavanje problema, kao i razvoj kapaciteta preduzeća, posebno MSP, da shvate i otkriju mogućnosti koje HPC nudi, sa fokusom na elektronski i automobilski sektor.

InnoHPC će se povećati transnacionalnu saradnju u Dunavskom regionu, povezivanjem malih i srednjih preduzeća, HPC provajdera, regionalnih razvojnih agencija i institucija javne poslovne podrške u InnoHPC Lab-u i omogućavanjem formiranja lanaca industrijskih vrijednosti u elektronskoj i automobilskoj industriji. Transnacionalni pristup postojećim kapacitetima HPC, preko cijelog dunavskog regiona, će povećati iskorišćenost postojeće infrastrukture, bez potrebe za dodatnim skupim investicijama u hardver.

Više informacija na linku: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc

 

InnoHPC materijali