Održivi regionalni razvoj

plavNaziv projekta: Održivi razvoj regiona Bjelasice, Komova i Prokletija

Donator: Austrijska Razvojna Agencija

Vrijednost projekta: 1,750,000.00 eura

Doprinos donatora: 1,500,000.00 eura

Period implementacije: 01.12.2009 do 15.09.2013

Opis projekta: Cilj projekta bio je održivi razvoj Bjelasice, Komova i Prokletija. Realizovane aktivnosti su u vezi sa sledećim komponentama:

 

 

1. Planinski turizam – markacija i signalizacija za vrhunsku biciklističku rutu Top Trail 3, organizacija dva promotivna putovanja kroz region za međunarodne turoperatore, izrada promotivnih materijala o regionu koji su predstavljeni na sajmu turizma Adventure World Summit u Škotskoj, uspostavljanje mušičarskih zona u regionu, promocija mušičarenja, izrada promotivnog materijala za regionalne biciklističke rute, podrška Gorskoj službi spašavanja, izrada lokalnih staza za biciklizam u Plavu i Andrijevici sa promotivnim materijalom.

 

2.  Kulturni turizam – stvaranje ruta kulturnog nasleđa u 6 opština regiona, uređenje prostora od istorijskog značaja gdje se nalazila prva škola u Mojkovcu, priprema promotivnog materijala, info tabli i brošura za kulturne rute, pomoć Polimskom muzeju u Beranama kroz nabavku i postavljanje displeja na dodir, preuredjenjem izložbenog prostora i izradom promotivnih materijala, adaptacija Centra za kulturu u Kolašinu.

 

Kuca-kljajica3. Podrška nacionalnim parkovima – rehabilitacija skladišta za čamce i terase u NP Biogradska Gora, priprema plana upravljanja NP BG, uređenje promotivnog ugla za novi NP Prokletije u Centru za posjetioce Vranjina, izgradnja Centra za posetioce NP Prokletije, jačanje kapaciteta rendžera u NP Prokletije, uređenje poslovnog prostora za NP Prokletije, izgradnja dvije ulazne tačke u NP Prokletije.

 

4. Agro turizam – evaluacija i selekcija sela sa najvećim potencijalom za razvoj agro turizma, izrada strategije razvoja seoskog turizma, izbor najperspektivnijih domaćinstava, pomoć domaćinstvima u dobijanju sredstava za rekonstrukciju.

 

5. Razvoj zajednica – implementacija raznih projekata prepoznatih kao prioritet od strane lokalnih zajednica, kao što su: izrada tehničke dokumentacije za rekreacionu zonu u Kolašinu, studija izvodljivosti za grijanje na biomasu u Kolašinu, niz manifestacija u Beranama vezanih za 150-u godišnjicu osnivanja Berana, rehabilitacija planinskog doma Ckara i izgradnja trotoara u Poljima kod Mojkovca, u Bijelom Polju rekonstrukcija igrališta, aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine i čišćenje, omladinski kamp, speleološki katastar za Bijelo Polje, rehabilitacija mlječne pijace, u Andrijevici rekonstrukcija dva seoska mosta i doprinos u okviru većeg projekta rehabilitacije puta od Zabrđa do Gradišnice kao i podrška organskim proizvođačima u selu Konjuhe, u Plavu sanacija školskih igrališta, podrška mušičarskom klubu, isporuka opreme za izradu suvenira, isporuka opreme za restoran za održavanje praktične nastave u srednjoj stručnoj školi.

 

regionalna-mapa-kr-mne-1-web6. Regionalni razvoj – podrška nacionalnim parkovima, preduzećima, nevladinim organizacijama, lokalnim upravama u pripremi predloga projekata za druge donatore, praktična podrška i obučavanje lokalnih samouprava u razvoju aplikacija za EU i USAID pozive za projektne predloge što je rezultiralo realizacijom projekata vrijednih 4 miliona evra, podrška poslovnom sektoru, društveno – ekonomsko istraživanje sprovedeno u cilju procjene poslovne klime, podrška poljoprivrednim proizvođačima u marketingu i brendiranju svojih proizvoda, povezivanje lokalnih tradicionalnih i organskih proizvodjača sa glavnim turističkim tržištima, treninzi za turističke vodiče, ekonomsko osnaživanje žena sa malim grantovima za pokretanje biznisa u Kolašinu i Mojkovcu, web sajtovi za pet turističkih organizacija u regionu.

 

Proizvedeni materijali:

 

FOTOGRAFIJE IZ PROJEKTA