Lokalna gastronomija kao turistčka ponuda prekograničnog regiona

Naziv projekta: Lokalna gastronomija kao turistčka ponuda prekograničnog regiona
Donator: EU – IPA CBC MNE-ALB
Vrijednost projekta: 439189 Eura
Učešće donatora: 373,258.00 Eura
Period implementacije: 06/04/2018 do 06/04/2020

 

Opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti turističkog sektora ekonomskom valorizacijom kulturnog i prirodnog nasleđa, a specifični cilj je uključivanje lokalne gastronomije u ukupnu turističku ponudu prekograničnog područja. Rezultati koji će se postići projektom su:

 

Rezultat 1: Tradicionalni lokalni recepti uključeni u ponudu lokalne turističke industrije – aktivnosti u ovom rezultatu biće posvećene istraživanju starih, tradicionalnih recepata, njihoviha standardizacija kao I aktivnosti vezane za  izgradnja kapaciteta  lokalnih restorana i hotela radi uključivanja tradicionalne kuhinje u njihovu ponudu.
Rezultat 2: Stvoreni tematske gastronomske rute – aktivnosti će uključuju stvaranje tačaka za degustaciju u seoskim domaćinstvima, pakovanje i etiketiranje lokalnih proizvoda, razvoj gastro-rute i izgradnju kapaciteta seoskih porodica.
Rezultat 3: Promocija i plasiranje lokalne gastronomske ponude – aktivnosti uključuju izradu različitih promotivnih materijala, organizovanje gastro sajma u Crnoj Gori, organizovanje posjete za novinare koji se bave gastronomijom, agencije i blogere.

 

RRA je vodeći aplikant u ovom projektu, partner iz Crne Gore je Nacionalna turistička organizacija, a partneri iz Albanije su Eko-partneri za održivi razvoj iz Tirane i opštine Puke.