Podrška odgovornim inovacijama

ljudi sa prokletih planinaNaziv projekta: Podrška odgovornim inovacijama u zemljama Jugoistočne Evorpe (FaRInn)

Donator: EU – South East Europe transnational program

Vrijednost projekta: 120,642.15 eura

Doprinos Donatora: 102,545.83 eura

Period implementacije: 28.09.2012 do 30.09.2014

Opis projekta: Glavni cilj projekta je poboljšanje osnovnih uslova i postavljanje temelja za model odgovornih inovacija u jugoistočnoj Evropi, koji poštuje principe održivosti, društvene odgovornosti i boljeg kvaliteta života.

Specifični ciljevi projekta FaRInn su:

 

1. Promovisati razmjenu među regionima u programskoj oblasti zasnovanu na iskustvima, ograničenjima i dobrim praksama u vezi sa odgovornim inovacijama;

 

2. Definisati i postići zajedničko razumijevanje neophodnih preduslova za razvoj odgovornih inovacija;

 

3. Analizirati i uporediti trenutno stanje, prijetnje i mogućnosti u partnerskim zemljama u pogledu preduslova za razvoj odgovornih inovacija;

 

4. Jačanje kapaciteta inovacionih aktera da osmisle i sprovedu strategije odgovornih inovacija;

 

5. Podizanje svijesti o prednostima, potencijalima i mehanizama odgovornih inovacija između prepoznatih ključnih aktera inovacija i zainteresovanih strana, kao i u široj javnosti;

 

6. Dizajniranje, primjena i testiranje elemenata modela odgovorne politike za inovacije u različitim oblastima oblasti programa Jugoistočne Evrope;

 

7. Dizajniranje lokalnih i transnacionalnih akcionih planova  sa relativnim preporukama  za razvoj budućih politika i inicijativa za odgovorne inovacije u svakoj od partnerskih oblasti kao i na ukupnom nivou;

 

8. Transfer naučenih lekcija o odgovornim inovacijama na najmanje 3 regiona u programskoj oblasti. Pilot aktivnosti ovog projekta su promotivni video o odgovornim inovacijama u oblasti Prokletija, brošura o liderima u odgovornim inovacijama, kao i smjernice za preduzetnike o pravnom okviru za registraciju svoje aktivnosti u oblasti poljoprivrede i turizma.

 

Proizvedeni materijali:

 

FOTOGRAFIJE IZ PROJEKTA