Crna Gora i Albanija ka ZeroWaste

Naziv projekta: Crna Gora i Albanija ka ZeroWaste
Donator: EU – IPA CBC MNE-ALB

Vrijednost projekta: 563.515,50 EUR
Učešće donatora: 478.988,18 EUR
Period implementacije: Od 01.02.2021 – 01. 02. 2023.

 

Opšti cilj projekta je unaprijeđenje zaštite resursa životne sredine u jezerskim i alpskim područjima. Specifični cilj projekta je smanjenje rezidualnog otpada kroz mjere smanjenja otpada, ponovne upotrebe i reciklaže. Oba ova cilja će se postići kroz koordinisano postizanje rezultata i setom aktivnosti posvećenim ovim rezultatima:

 

Rezultat 1: Stvorena platforma za vođenje lokalnih zajednica prema gradovima sa nultim otpadom. Planirane aktivnosti koje će voditi ka postignuću ovog rezultata su vezane za uspostavljanje ZeroWaste savjetodavnog borda u Gusinju i Magegaju, koji će okupiti građanske predstavnike lokalnih aktivnih biznisa, turističke industrije, opštinskih zvaničnika, neformalnih lidera, koji će biti uključeni od samog početka u svim projektnim aktivnostima i ostaće uključeni u ZeroWaste aktivnosti nakon završetka projekta. Još jedna od važnih aktivnosti je vezana za sprovođenje istraživanja i procjene količine različitih vrsta otpada koji se odlaže/reciklira/ponovo koristi na nivou domaćinstava, biznisa i opštine, koje će jasno pokazati najkritičnije tačke u sistemu odlaganja otpada i pripremiti teren za sprovođenje daljih aktivnosti.

 

Rezultat 2: Lokalne zajednice podstaknute i podržane u smanjenju, recikliranju i ponovnoj upotrebi otpada. Ovaj set aktivnosti je posvećen podizanju svijesti i i stvarni, konkretni koraci ka promjeni prakse i navika u ovim opštinama. Projektni tim će primijeniti neke od uspješnih modela iz drugih ZeroWaste gradova u smislu mjera podizanja svijesti, i koristiće istraživanje iz prethodnog rezultata kao osnovu za prikazivanju brojki lokalnoj populaciji, koje su veoma negativne za okruženje a koje uz jednostavne mjere mogu učiniti puno za svoje okruženje.

 

Rezultat 3: Osigurana održivost Zero Waste praksi.

 

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije je vodeći aplikant na ovom projektu sa ZeroWaste Montenegro, partnerom iz Crne Gore, Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) i Green Line Albania partnerima iz Albanije.