Ruralni turizam u planinskim predjelima

Naziv projekta: Ruralni turizam u planinskim predjelima
Donator: EU – IPA CBC BiH – MNE

Vrijednost projekta: 421.331,35 EUR
Učešće donatora: 358.131,65 EUR
Period implementacije: Od 01.03.2020. – 28.02.2022.

 

Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta i diversifikacija turističke ponude bazirane na prirodnom i kulturnom nasleđu dok je specifični cilj jačanje seoskog turizma kao turističke ponude u zaštićenim zonama i prirodnim ljepotama. Ovo će se postići kroz set aktivnosti posvećenim ovim rezultatima:

Rezultat 1: Kulturni, seoski resursi u blizini prirodnih atrakcija i zaštićenih zona mapirani su i mobilisani. Aktivnosti koje će doprinijeti ispunjenju ovog rezultata su: 1. identifikacija, mapiranje i formulacija strategije za valorizaciju potencijala za razvoj seoskog turizma u pograničnoj oblasti; 2. Razvoj novih usluga u seoskom turizmu u pograničnoj oblasti.

Rezultat 2: Podržana seoska domaćinstva da pružaju turističke usluge. Aktivnosti predviđene za realizaciju ovog rezultata su: 1. Poboljšanje turističke infrastrukture u pograničnoj oblasti; 2. Unapređenje institucionalnog okvira za kategorizaciju smještaja u seokom turizmu u Kantonu Sarajevo kroz transfer znanja iz crnogorske prakse.; 3 jačanje kapaciteta seoskih domaćinstava za pružanje usluga u seoskom turizmu.

Rezultat 3: Kulturno nalseđe predstavljeno i promovisano na pravi način kao dio ukupne turistčke ponude zasnovane na prirodnim potencijalima

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije je vodeći partner na ovom projektu. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo je partner iz Bosne i Hercegovine.