WISHFUL / Ict for Smart Healthcare toUrism

Naziv projekta: WISHFUL / Ict for Smart Healthcare toUrism
Donator: EU – INTERREG IPA ITALIA – ALBANIA-MONTENEGRO
Vrijednost projekta:  1 213 325.00 EUR
Period implementacije:  15.03.2018. to 14.03.2020. produžen do 30.06.2021.

 

Kratak opis projekta

Opšti cilj projekta je da smanji prepreke za pristup turista koji pate od hroničnih stanja i / ili invaliditeta, stvaranjem međusobno povezane mreže turističkih i medicinskih usluga. Takođe će indirektno podstaći turistički sektor da se prilagodi evropskim standardima i uopšte poveća pristupačnost, dovodeći veći priliv turista sa posebnim potrebama u region. Projekat će podstaći turizam i valorizaciju kulturnog i prirodnog nasleđa ciljajući na grupu koja se često zanemaruje: osobe sa posebnim potrebama, čineći turističke usluge / proizvode dostupnijima i povezanim sa medicinskim uslugama. Pametno i integrisano upravljanje turističkom ponudom dovešće do valorizacije kulturne i prirodne baštine regiona. Glavni rezultati su: web platforma zasnovana na oblaku sa uslugama geo-referenciranja i rangiranjem turističkih objekata gde će turisti / pacijenti imati pristup informacijama i moći rezervisati turistički paket sa svim potrebnim uslugama (turističkim i medicinskim); aplikacija za turističke / medicinske rute putem koje će turista, u slučaju hitnosti, moći da upozori medicinsku ustanovu koja je upisana u njegov / njen turistički paket. Konačno, Wishful takođe uključuje horizontalne aspekte istaknute u propisima EU, poput održivog razvoja, jer podržava ekološki svestan turizam.

 

Specificni ciljevi

SO1 – Promovisanje novih inovativnih kompanija i saradnja između glavnih teritorijalnih aktera

SO2 – Podrska razmjeni znanja i mobilnosti talenata

SO3 – Podrska stvaranju odnosa sa međunarodnim institucijama i plasman proizvoda / usluga na tržište

 

Vodeći partner

Opština Maglie (IT)

 

Projektni partneri

  1. Univerzitet Salento (IT)
  2. Albanian Local Capacity Development Foundation (AL)
  3. Regional Council of Elbasan (AL)
  4. Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije (CG)
  5. Lokalna turistička organizacija Žabljak (CG)