Osnaživanje seoskih domaćinstava aktivnih u seoskom turizmu

Naziv projekta: Osnaživanje seoskih domaćinstava aktivnih u seoskom turizmu
Donator: Ambasada SAD   

Vrijednost projekta: 16350  Eura
Učešće donatora: 15000  Eura
Period implementacije: 15.11.2018. – 15. 07. 2019.

 

Opšti cilj projekta je stvaranje platforme za brži i kvalitetniji razvoj sektora seoskog turizma

Specifični cilj projekta jeste osnaživanje poljoprivrednih gazdinstava aktivnih u sektoru seoskog turizma za dalji razvoj ovog sektora

 

Aktivosti projekta su grupisane oko 3 glavna rezultata koji se žele postići:

 

Rezultat 1: formirana asocijacija seoskih domaćinstava aktivnih u seoskom turizmu. Aktivnosti koje se vezuju za ovaj rezultat su sledeće: organizacija osnivačke skupštine asocijacije, izrada osnivačkih akata asocijacije i izrada akcionog plana asocijacije.

 

Rezultat 2: osnaženi kapaciteti asocijacije za upravljanje seoskim turizmom – aktivnosti uključuju Izradu uputstva za početnike u seoskom turizmu, analizu regulativa, kao i izradu web portala za seoski turizam.

 

Rezultat 3: asocijacija uključena u Evropsku federaciju za agroturizam i seoski turizam – radionice na temu standarda u seoskom turizmu su predviđene, kao i učlanjenje u EuroGites federaciju.

 

Ciljna grupa su seoska domaćinstva aktivna u pružanju usluga u seoskom turizmu, najmanje 50 porodica.

Projekat će se realizovati u roku od 9 mjeseci, na teritoriji cijele Crne Gore.