Kulinarska staza etničke i lokalne kuhinje u dunavskom regionu (Kulinarska staza)

Program: Interreg transnacionalni dunavski program

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Početak projekta: 1.januar 2024

Završetak projekta: 30.jun 2026

Učešće EU: 1.819.652, 80 EUR 

Učešće partnera: 454.913,20 EUR 

Ukupni budžet projekta: 2.274.566, 00 EUR

 

Partneri

SASS, Škola naprednih društvenih studija, vodeći partner

SERDA, Sarajevska regionalna razvojna agencija

REDASP, Regionalna razvojna agencija za Šumadiju i Pomoravlje

REGLO, Istraživački centar “Regionalni i globalni razvoj”

RAIS, Gradska razvojna agencija Istočnog Sarajeva

RDA BKP, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije

CUAS, Carinthia Univerzitet primijenjenih nauka

HRC, Privatni univerzitet Akademija kulinarstva Bugarska

VELEGS, Politehnika “Nikola Tesla” in Gospić

EDHANCE+, Edhance Plus o.p.s.

BCCI, Privredna i industrijska komora Budimpešta

SEZ, STEINBEIS 2I GMBH

ARoTT, Asocijacija za transfer tehnologije i inovacije Rumunije

NUSTPB, Nacionalni univerzitet nauke i tehnologije Politechnika Bukurešt

Rudolfovo – Centar za nauku i tehnologiju Novo mesto

TUKE, Tehnički univerzitet Kosice

“Ion Creanga” Pedagoški univerzitet Pedagogical State University Kišinjev

LC Vivat Lex, Javna organizacija “Lawyers Club “Vivat Lex”

FIŠ, Fakultet informacionih studija Novo mesto

 

Opis projekta

Projekat „Kulinarska staza“, podržan od Interreg Danube programa sa fokusom na specifični cilj 3.3, snažno naglašava etničko i lokalno kulinarsko nasleđe u Dunavskom regionu, uključujući vinogradarstvo. Usmjeren je na geografski udaljene i nerazvijene zajednice, nudeći značajne ekonomske mogućnosti za ruralna područja i manje zajednice. Projekat koristi kulinarsko nasleđe za revitalizaciju turizma, promoviše lokalni ekonomski razvoj, stvara mogućnosti za zapošljavanje i podržava društvene i štedljive inovacije. Sarađujući sa manjinama i marginalizovanim grupama na osnovu starosti, pola, invaliditeta, itd., projekat nastoji da unaprijedi kulturnu raznovrsnost i inkluzivnost.

Cilj projekta

Projekat ima za cilj unaprjeđenje povezanosti i saradnje između turističkih destinacija, usluga, proizvoda i zainteresovanih strana u Dunavskom regionu. Ključni ciljevi uključuju prikupljanje, digitalizaciju i zaštitu kulinarske kulturne baštine; razvoj transnacionalne kulinarske staze sa multimedijalnim iskustvima; izradu transnacionalnih strategija za zaštitu i razvoj etničke i lokalne kulinarske baštine; uspostavljanje zajedničkog centra za demonstraciju i obuku; implementaciju modula za izgradnju kapaciteta; i razvoj transnacionalnih akcionih planova i zajedničkog centra za inovacije i politike.

Rezultati/Aktivnosti

Projekat Kulinarska staza značajno će doprinijeti implementaciji EUSDR-a razvojem i testiranjem tri rješenja u sedam pilot aktivnosti. Uključujući 27 prekograničnih organizacija i jačajući institucionalne kapacitete 250 organizacija, projekat će uključiti različite ciljne grupe, doprinoseći razvoju turizma kao značajnog faktora za razvoj udaljenih ruralnih zajednica. Ključni rezultati projekta uključuju digitalni katalog kulinarskog naslijeđa, transnacionalne kulinarske staze, zajedničke centre za obuku i strategije za održivi turizam. Projektom se nastoje smanjiti društvene razlike, promovisati inovacije i obezbijediti održivi benefiti za zajednice u Dunavskom regionu.

Posjetite nas: Facebook, LinkedIn and YouTube Channel.