Očuvanje kulturnih pejzaža Albanije i Crne Gore

Naziv projekta: Očuvanje kulturnih pejzaža Albanije i Crne Gore
Donator: EU – IPA CBC MNE-ALB
Vrijednost projekta: 404582 Eura
Učešće donatora: 345,600.00 Eura
Period implementacije: 06/04/2018 to 06/04/2020

 

Opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti turističkog sektora ekonomskom valorizacijom kulturnog i prirodnog nasleđa, a specifični cilj je očuvanje tradicionalne arhitekture kao značajnog dela kulturnog nasleđa prekogranične oblasti. Rezultati koji će se postići projektom su:

 

Rezultat 1: Očuvanje i održiva eksploatacija kulturnog nasleđa u pogledu turizma – razvijena studija na temu tradicionalnih arhitektonskih tipova u regionu, izrada modernih dizajna baziranih na tradicionalnoj arhitekturi, preporuke za poboljšanja postojećih zgrada, i organizovanje radnog kampa sa seoskim domaćinstvima koja se bave seoskim turizmom na temu tradicionalnog dizajna enterijera.
Rezultat 2: Omogućen bolji pristup lokalnoj kulturi i lokalnim zajednicama u turističke svrhe – aktivnosti na kulturinom pejzažiranju sprovedene u 4 zajednice, adaptacija 6 tradicionalnih zgrada (mlinovi za vodu i vodeni bunari), uspostavljanje etno soba u dva sela koja se bave turizmom, razvoj kulturnih ruta i ​​pratećeg promotivnog materijala.
Rezultat 3: Unaprijeđeno znanje i nivo svijesti o kulturnoj baštini prekograničnog područja – Organizovanje izložbi tradicionalnih stilova arhitekture u modernim zgradama u najmanje 6 gradova u prekograničnoj oblasti, priprema serije članaka u ciljanim časopisima na temu tradicionalni elementi moderne arhitekture i značaj očuvanja kulturnog nasleđa, razvoj promotivnih i edukativnih materijala namenjenih lokalnom stanovništvu

RRA je partner u Crnoj Gori, Polimski muzej je vodeći aplikant, a partneri iz Albanije su EuroPartners Development iz Tirane i Regionalni savjet Skadra.