FAO-EBRD projekat u Crnoj Gori: Promovisanje održivih lanaca vrijednosti u proizvodnji hrane kroz povezivanje sa turizmom

Naziv projekta: FAO-EBRD projekat u Crnoj Gori: Promovisanje održivih lanaca vrijednosti u proizvodnji hrane kroz povezivanje sa turizmom
Donator: FAO-EBRD

Vrijednost projekta: 98.000,00 EUR
Učešće donatora: 98.000,00 EUR
Period implementacije: Od 2018 – 2020

 

Opšte informacije

 

FAO-EBRD projekat u Crnoj Gori ‘’Promovisanje održivih lanaca vrijednosti u proizvodnji hrane kroz povezivanje sa turizmom’’ je osmišljen tako da poveća tržišnu povezanost proizvođača sa turističkim i HORECA tržištem, gradeći na iskustvima iz drugih EBRD-FAO projekata vezanih za promociju održivih lanaca vrijednosti. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja.

 

Usvajanjem Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore sa akcionim planom do 2021. godine, Ministarstvo turizma i Ministarstvo poljoprivrede pokušavaju da stvore uslove za razvoj ruralnog turizma u Crnoj Gori, relativno novog segmenta ukupne turističke ponude koji ima jaku vezu sa malim poljoprivrednim proizvođačima. Naime, nove mjere podrške Agrobudžetom za 2019. godinu direktno povezuju tradicionalnu proizvodnju hrane sa turizmom i ruralnim razvojem, i ukazuje nam na posvećenost podrške malim proizođačima.

 

Gastronomija i tradicionalni prehrambeni proizvodi igraju važnu ulogu u promovisanju nacionalnog identiteta i kulture, i postali su važan aspekt kvaliteta turističke ponude. S obzirom na postojanje očuvane lokalne gastronomske kulture i tradicionalne proizvodnje hrane koja koristi lokalne resurse na održive i praktične načine, crnogorski mali proizvođači mogu iskoristiti brzo rastući potencijal kroz povezivanje poljoprivrednog I turističkog sektora na dva načina: seoske aktivnosti u domaćinstvu i hrana visokog kvaliteta karakteristična za Crnu Goru u ponudi u hotelima i restoranima. U ovom pogledu, poljoprivredni proizvođači koji su voljni da se uključe u aktivnosti vezane za turizam i gastronomiju su već osnovali udruženje ‘’Udružena seoska domaćinstva – Turizam na selu’’ kako bi olakšali taj razvoj.

 

Ciljevi

 

U okviru niza radionica sa ciljem izrade vodiča za povezivanje poljoprivrede i turizma, glavni cilj treće radionice biće identifikovanje glavnih prepreka za ostvarivanje povezanosti izmedju  lokalne gastro ponude i seoskog turizma. Posebni ciljevi radionice su:

  • Stvoriti jasnu sliku prepreka i postojećih rješenja, sa naglaskom na oblasti na kojima treba dalje raditi u smislu implementacije Programa razvoja seoskog turizma do 2021.
  • Prenos znanja prema crnogorskim zvaničnim institucijama koristeći pozitivna iskustva zemalja EU sa sličnim kontekstom kao i iskustva pokreta Slow Food International.
  • Identifikovanje aktivnosti koje treba uvrstiti u vodič za uspješno povezivanje poljoprivrede i turizma i utvrditi na koji način prepoznate aktivnosti mogu podržati i promovisati predstavnici različitih sektora.