Biodiverzitet Prokletija

canstockphoto3812356Naziv projekta: Biodiverziteti i turistički potencijal Prokletija

Donator: SNV Holandija

Vrijednost projekta: 8,067.00 €

Doprinos donatora: 8,067.00 €

Period implementacije: 25.12.2011. do 25.06.2012

Opis projekta: Glavni cilj ovog projekta je bio da se podigne svijest u zajednici, uključujući mlade, poljoprivrednike i žene, o vrijednosti i značaju očuvanja prirode, zaštiti i ekonomski održivom korišćenju prirodnih resursa i da se započne dijalog / konsultacije sa zajednicom vezano za Park Prokletije.

Glavni rezultati:

 

1. Lokalna zajednica sa područja Prokletija ima bolje razumijevanje o zaštiti prirode i modernom konceptu zaštićenih područja.

 

2. Lokalne akcione grupe ojačale svoje kapacitete vezane za temu biodiverziteta i očuvanja prirode. Omogućen je nastavak procesa konsultacija sa zajednicom na temu Parka Prokletije.

 

3. Set materijala namijenjen podizanju svijesti pripremljen kroz ovaj zadatak podijeljen je sa odborom lokalnih akcionih grupa.

 

4. U saradnji sa članovima lokalnih akcionih grupa pripremljene promotivne brošure na tri jezika za pograničnu oblast.

 

Pripremljeni materijal:

 

FOTOGRAFIJE IZ PROJEKTA