Prerada ima dodatnu vrijednost/Poboljšanje proizvodnje domaće hrane

Naziv projekta: Prerada ima dodatnu vrijednost/ Poboljšanje proizvodnje domaće hrane
Donator: Kraljevina Norveška

Vrijednost projekta: 43.410,00 USD
Učešće donatora: 43.410,00 USD
Period implementacije: Od 10.03.2020 – 11. 02. 2021.

 

Svrha ovog projekta je da ojača porodične biznise u ciljanom području kako bi se osigurala ekonomska sigurnost, ali i postavili dobri primjeri za region koji farmeri mogu pratiti. Ne samo da će benefiti biti konkretni za odabrana domaćinstva, veće će biti značajni i za širu zajednicu kroz određene usluge i mogućnosti razmjene iskustava.

Ukratko o projektu:

  1. Ojačavanje održivosti i konkuretnosti malih biznisa kroz intervencije koje će doprinijeti poboljšanju prerade i kvaliteta proizvoda i usluga. Ovim projektom ćemo obezbijediti prerađivačke kapacitete za poljoprivredna domaćinstva koja nijesu prerađivala svoje proizvode ranije, i na taj način dopinijeti većoj vrijednosti njihovih proizvoda kao i mogućnosti da poboljšaju kvalitet svojih proizvoda kroz upotrebu odgovarajuće opreme.
  2. Obezbijediti savjete i podršku malih biznisa kako bi se proširili na nova tržišta. Kroz preradu, pakovanje i praćenje regulativa za bezbjednost hrane, proizvodi će biti dostupni i spremni za tržište, a projektni tim će konkretno ciljati lokalne hotele i restorane sa ovim proizvodima, čiji su gosti uglavnom turisti.
  3. Podrška malim biznisima u primjeni odgovarajućih standarda i dobijanju sertifikata. Ovaj projekat ima za cilj da odgovarajuća poljoprivredna gazdinstva dobiju odgovarajuće dozvole od strane direktorata za bezbjednost hrane, kao i pomoć u laboratorijskom testiranju proizvoda. Sve je to potrebno kako bi lokalni proizvođači mogli da ponude svoje proizvode legalno na tržištu prema pravili koji su usvojeni u prijemnom procesu u EU.

Opština Gusinje je vodeći partner na ovom projektu sa Regionalnom Razvojnom Agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije kao ko-aplikantom.