Podrška malim turističkim biznisima u ruralnim zajednicama

Naziv projekta: Podrška malim turističkim biznisima u ruralnim zajednicama
Donator: Kraljevina Norveška

Vrijednost projekta: 43.410,00 USD
Učešće donatora: 43.410,00 USD
Period implementacije: Od 11.03.2020 – 11. 01. 2021.

 

Projekat se zasniva na intervencijama koje će ojačati kapacitete malih biznisa u ruralnom regionu sjevera Crne Gore.

Projekat je zasnovan na dostupnim resursima regiona, kombinujući ljudske resurse, prirodne resurse i kulturno nasleđe. Fokusiran je na seoski turizam koji predstavlja ostvarivu ekonomsku priliku za stanovnike u manje razvijenim ruralnim predjelima Crne Gore, podržavajući zaposlenje i stvarajući prilike za stvaranje prihoda za žene i mlade iz ruralnih područja.

Implementacija projekta uključuje dva seta aktivnosti:

 

1) Investicije manjeg obima u tehničke kapacitete korisnika koji će omogućiti bolje uslove porodičnim biznisima za pružanje turističkih usluga.

2) promotivne aktinvosti koje će pomoći malim biznisima da se predstave turističkom tržištu.

 

Aktivnosti su planirane da doprinesu opštem cilju:

 

Poboljšanje kapaciteta seoskih domaćinstava za pružanje turističkih usluga. Implementacija će direktno doprinijeti razvoju 8 malih biznisa u turističkom sektoru. Direktni korisnici će imati stvarne benefite od projekta. Osim neophodnih investicija u tradicionalne stare kuće, projekrom će biti obezbijeđeno prisustvo malih porodičnih biznisa na turističkom tržištu. Odabrani korisnici će postati primjeri dobre prakse u svojim zajednicama koji će privući interes drugih porodica koji imaju slične uslove. Projekat ima za cilj da pomogne lokalnim zajednicama da prepoznaju potencijal za razvoj malih biznisa.