Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Naziv projekta: Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine
Donator: Evropska Unija

Vrijednost projekta: 466.530,53 EUR
Učešće donatora: 396.518,85 EUR
Period implementacije: Od 05.06.2020. – 04.06.2022.

 

Projekat je osmišljen sa ciljem da poveže veoma važno i vrijedno kulturno, poljoprivredno i prirodno nasleđe koje predstavljaju katuni i izlazak sa stokom, razvijanjem outdoor ponude u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, trasiranjem tematske katunske staze i uključivanje katunskih farmera u pružanje turističkih usluga. Stoga, opšti cilj ovog projekta je diverzifikacija turističke ponude prekograničnog područja koje se zasniva na prirodnom i kulturnom nasleđu, dok je konkretan cilj valorizacija kulturnog i prirodnog nasleđa manje razvijenog područja kroz razvoj ruralnog turizma. Ovi ciljevi će se postići kroz implementaciju niza aktivnosti koje su pažljivo odabrane kako bi zadovoljile potrebe ciljanog područja, u cilju razvoja novog turističkog proizvoda, tematskih staza koje nazivamo Katunski putevi Crne Gore.

 

Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta i diversifikacije turističke ponude koja se bazira na prirodnom i kulturnom nasleđu.

Rezultati koji se žele postići ovim projektom su:

 

  1. Povećanje broja turista koji posjećuju ruralne i zaštićene zone
  2. Poboljšan imidž prekograničnog regiona kao turistički atraktivne, multietničke i kulturno raznolike destinacije

Vodeći partner projekta je Nacionalna turistička organizacija Crne Gore. Parter u Crnoj Gori je Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, dok su u Bosni i Hercegovini partneri SERDA i Opština Fojnica.