INERRANT / INterregional Ecosystem for entRepreneurship, ReseArch and Technology

Naziv projekta: INERRANT / INterregional Ecosystem for entRepreneurship, ReseArch and Technology
Donator: EU – INTERREG IPA ITALIA – ALBANIA-MONTENEGRO
Vrijednost projekta:  1 199 215.00
Period implementacije: 15.03.2018. do 14.03.2020.

Rezime projekta

 

Glavni cilj projekta INERRAnT je stvaranje inovativnog ekosistema, povezanog sa istraživačkim I preduzetničkim akterima zasnovanog na logicijavno-privatne saradnje, sposobnim da podstiče  dijalog izmeđurazličitih teritorija, ojača kolaborativne istraživačke akcije I poveća sposobnost za privlačenje privatnog kapitala. Ovaj ekosistem će putem Međunarodnog centra za digitalne inovacije garantovati podršku malim I srednjim preduzećima, olakšati razmjenu znanja I mobilnost talenata I poboljšati međunarodnu konkurentnost razvijajući sistemsku saradnju između institucija, preduzeća, univerziteta, istraživačkih centara I drugih ključnih teritorijalnih aktera.

 

Specificni ciljevi

 

SO1 – Promovisanje  novihinovativnih kompanija I saradnja između glavnih teritorijalnih aktera

SO2 – Podrska razmjeni znanja I mobilnosti talenata

SO3 – Podrska stvaranju odnosa sa međunarodnim institucijama I plasman proizvoda / usluga na tržište

 

Vodeci Partner

 

Associazione de gli Industrialide lla Provincia di Lecce (IT)

 

Projektni Partneri

  1. Dhitech Distretto Tecnologico High-Tech (IT)
  2. Dhoma e TregtisëdheIndustrisë Tiranë (AL)
  3. Konfindustria Shqiptare (AL)
  4. Regionalna Razvojna Agencija – Ulcinj Biznis  Asocijacija (ME)
  5. Regionalna razvojnaagencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije (ME)